Gizlilik Politikası

OSRAM Veri Koruma Taahhüdü
Kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumak OSRAM için önemlidir; bu nedenle, işlerimizi veri koruma ve veri güvenliğiyle ilgili geçerli yasalara uygun olarak yürütürüz. Aşağıda ana hatlarıyla verilen politika, OSRAM olarak hangi türde verileri toplayabileceğimiz, bu verileri nasıl kullanıp koruyacağımız ve bunları kimlerle paylaşabileceğimiz konusunda bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

Kişisel veriler
OSRAM olarak, siz kendi isteğinizle bizimle paylaşmayı seçmedikçe (örn. kayıt veya anket yoluyla), onay vermedikçe ya da kişisel verilerinizin korunmasına yönelik geçerli yasalar ve düzenlemeler yoluyla başka bir şekilde izin verilmedikçe web sitelerimiz aracılığıyla hakkınızdaki hiçbir kişisel veriyi (örn. adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz) toplamayız.

Kullanım Amacı
Bize kişisel verilerinizi sağladığınızda bu verileri genellikle sorularınızı yanıtlamak, siparişinizi işleme almak veya spesifik bilgiler ya da tekliflere erişmeniz için kullanırız. Ayrıca sizinle olan ilişkilerimizi desteklemek için:

  • İş ihtiyaçlarınızın yanı sıra, ürün ve hizmetlerimizi nasıl iyileştirebileceğimizi daha iyi anlamak üzere kişisel verileri depolayıp işleyebilir ve tüm dünyadaki bağlı kuruluşlarımızla paylaşabiliriz veya
  • Biz (veya bizim adımıza bir üçüncü taraf) iş ihtiyaçlarınızı destekleyen bir OSRAM teklifiyle ilgili olarak sizinle iletişime geçmek veya müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak amacıyla çevrimiçi anketler yürütmek için kişisel verileri kullanabiliriz.

Kişisel verilerinizin müşteri ilişkilerimizi desteklemek üzere (özellikle doğrudan pazarlama veya pazar araştırması çalışmalarında) kullanılmamasını tercih ederseniz, tercihinize saygı duyarız. Kişisel verilerinizi OSRAM şirketinin bağlı kuruluşları dışındaki üçüncü taraflara satmaz veya başka bir şekilde pazarlamayız.

Amaç Sınırlaması
OSRAM sizin tarafınızdan çevrimiçi olarak sunulan kişisel verileri aşağıdaki koşullar haricinde, yalnızca size açıklanan amaçlar doğrultusunda toplayacak, kullanacak veya ifşa edecektir:

  • kişisel verilerin toplanmasını gerektiren ilk amaçla doğrudan ilgili herhangi başka bir amaç doğrultusunda bir kişisel verilerin ifşasının gerekli olması,
  • sizinle bir sözleşme hazırlamak, sözleşme hakkında görüşmek ve sözleşmeyi uygulamak için kişisel verilerin ifşasının gerekli olması,
  • yasalar veya yetkili hükumet makamlarınca ya da adli makamlarca kişisel verilerin ifşasının gerekli görülmesi,
  • yasal bir iddia veya savunma oluşturmak ya da bu iddia veya savunmayı korumak için kişisel verilerin ifşasının gerekli olması,
  • OSRAM şirketinin bilgi teknolojisi sistemlerine yönelik kasıtlı saldırılar gibi sahtekarlık veya yasa dışı etkinlikleri önlemek için kişisel verilerin ifşasının gerekli olması.

İletişim veya Kullanım Verileri
Web sitemize erişmek üzere kullandığınız telekomünikasyon hizmetleri aracılığıyla iletişim verileriniz (örn. İnternet protokol adresi) veya kullanım verileriniz (örn. her erişimin başlangıcı, sonu ve kapsamındaki bilgiler ve eriştiğiniz telekomünikasyon hizmetleriyle ilgili bilgiler) teknik olarak oluşturulur ve kişisel verilerinizle ilgili olabilir. İkna edici bir gereklilik olması durumunda iletişim veya kullanım verileriniz geçerli veri gizliliğini koruma yasasına uygun olarak toplanacak, işlenecek veya kullanılacaktır.

Otomatik Olarak Toplanan Kişisel Olmayan Veriler
Web sitelerimize eriştiğinizde, kişisel olmayan verileri (örn. İnternet tarayıcısı türü ve kullanılan işletim sistemi, geldiğiniz web sitesinin alan adı, ziyaret sayısı, sitede harcanan ortalama süre, görüntülenen sayfalar) otomatik olarak (yani kayıt yoluyla değil) toplayabiliriz. Web sitelerimizin dikkat çekiciliğini izlemek ve performanslarını veya içeriklerini iyileştirmek için bu verileri kullanabilir ve tüm dünyadaki bağlı kuruluşlarımızla paylaşabiliriz.

Web Sitesi İzleme
Pazarlama ve optimizasyon için eTracker GmbH'nin ürünlerini kullanmaktayız (www.etracker.com). Bu ürünler, kişisel verilerinizi toplar ve işler ve bu verileri bir takma ad altında kullanım profilleri oluşturmak için kullanır. Bu kullanım profilleri, mümkün ve uygun olduğu ölçüde tamamen anonimleştirilir. Biz ve eTracker, bu web sitesinde çerezler ve/veya web işaretçileri (izleme pikselleri olarak da bilinmektedir) kullanmaktayız. Kişisel veriler de içerebilecek olan, sizinle ilgili topladığımız verileri eTracker'a aktarırız veya bu verileri doğrudan eTracker toplar. eTracker, web sitelerimizi ziyaret ederek geride bıraktığınız bilgileri anonim kullanım profilleri oluşturmak için kullanma yetkisine sahiptir. Toplanan veriler, etkilenen tarafın açık izni olmadan bu web sitesinin ziyaretçilerini kişisel olarak tanımlamak için kullanılamaz ve takma ismi taşıyan kişiye dair kişisel verilerle birleştirilemez. Kaydedilen IP adresleri, son numara bloğu silinerek anında anonimleştirilir. Veri toplama ve depolama izni, gelecekte herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

Web sitesi izlemesini engelleme

"Çerezler" - Bilgisayarınıza Otomatik Olarak Depolanan Bilgiler
Web sitelerimizden birini görüntülediğinizde, bilgisayarınızın bir sonraki ziyaretinizde otomatik olarak tanınması için bilgisayarınıza "çerez" biçiminde bazı verileri depolayabiliriz. Çerezler, ilgi alanlarınıza daha uygun bir web sitesi hazırlamamızı veya sizi her seferinde yeniden giriş yapmaktan kurtaracak şekilde parolanızı kaydetmenizi sağlayarak bize yardımcı olabilir. Çerez almak istemiyorsanız lütfen internet tarayıcınızı tüm çerezleri bilgisayarınızın sabit sürücüsünden silecek, tüm çerezleri engelleyecek veya bir çerez depolanmadan önce uyarı verecek şekilde yapılandırın.

Çocuklar
Yürürlükteki yasa tarafından gerekli görüldüğü takdirde OSRAM, önceden ailelerinin onayını almaları gerektiğini belirtmeden, çocuklardan kişisel veri toplamayacaktır. Yerel yasa ve düzenlemeler uyarınca bir çocuk hakkındaki kişisel verileri yalnızca aile onayı almak veya çocuğu korumak üzere ve yalnızca yasalar tarafından izin verilen ölçüde kullanacağız veya ifşa edeceğiz. "Çocuk" veya "çocuklar" sözcüğünün tanımında, geçerli yasaların yanı sıra ulusal ve bölgesel kültürler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Güvenlik
OSRAM, kişisel verilerinizi yanlışlıkla veya yasadışı olarak zarar görmeye, kaybolmaya veya değiştirilmeye ya da yetkisiz ifşa veya erişime karşı korumak amacıyla teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerinden yararlanır. Diğer Web Sitelerine Yönelik Bağlantılar: OSRAM web siteleri ve diğer web sitelerine yönelik bağlantılar içerir. OSRAM, diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriğinden sorumlu değildir.

Sorular ve Yorumlar
OSRAM, kişisel verilerinizi inceleme ve yanlışlıkları düzeltme, değiştirme veya silmeye yönelik makul taleplerinizi yanıtlayacaktır. OSRAM'ın Veri Gizliliğini Koruma Politikası hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa lütfen "İletişim" bölümüne tıklayın ve bizi isteğiniz hakkında bilgilendirin. İnternet geliştikçe Veri Gizliliğini Koruma Politikamız da gelişecektir. Veri Gizliliğini Koruma Politikası'nda yapılan değişiklikleri bu sayfada yayımlayacağız. Lütfen yenilikleri takip etmek için bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin.

İndir: OSRAM Binding Corporate Rules